Sådan her!

Med mennesket i centrum

Det er sjovt at skabe og få ideer. Men det er endnu sjovere og livgivende, hvis man løbende involverer sig med aftagerne af et produkt eller en service og sikrer at produktet opfylder de rigtige behov på den rigtige måde.

Den måde, vi hjælper med at sætte mennesket i centrum på er følgende:

 • Observerer slutbrugeres adfærd og interaktion med eksisterende produkter og services
 • Udvikler forståelse og empati for slutbrugeres situation og behov
 • Vurderer prototypernes evne til at engagere
 • Vurderer slutprodukternes gennemslagskraft og evne til at engagere
 • Styrker slutbrugere og involverede i innovationsprocessen

Iskrystal2

Vi fejrer skaberkraften

“Skaberkraften” er sådan et stort ord, men et rammende udtryk for det Ideas søger: At skabe nyt.

Vi anvender et arsenal af samarbejdsmetoder til at frigive skaberkraften hos de involverede i de projekter, vi deltager i. Vores mål med at fokusere på innovation er at sikre, at det bliver gjort, gjort bevidst og gjort godt. Man kan være heldig at falde over en god ide, men vi tror at lidt hårdt – og forhåbentligt samtidigt sjovt – arbejde med at fremelske og forfine ideerne er en langt mere farbar vej.

Her er nogle af vores værktøjer til at hjælpe skaberkraften frem:

 • Vi identificerer brugere, brugertyper og kontaktpunkter som basis for udforskning og empatibygning
 • Vi identificerer de umiddelbare problemer (nogle kalder det udfordringer), søger bagom det umiddelbare og forsøger at redefinere problemerne i en større sammenhæng. Dette er første skridt til at tænke nyt.
 • Vi elsker “brainstorms” og “story boarding” – gjort rigtigt giver det energi og rum til at tænke nye ideer.
 • Ikke alle ideer er lige anvendelige eller overkommelige. Vi hjælper med at kvalificere ideerne ved anvendelse af først simple prototyper og hjælper jer videre med at udvikle de bedst egnede til brugbare prototyper.
 • “Fast to fail” – vi arbejder på hurtigst muligt at finde ud af, om en produktide har sin berettigelse. Hellere hurtigt finde ud af hvad der ikke virker og søge andre veje end alt for sent og have udtømt sine ressourcer.
 • Hvis det giver mening bygger vi flere prototyper samtidigt. Det er ikke sikkert at et problem kun har en løsning – måske kan der være forskellige løsninger til forskellige brugere og brugerscenarier.
 • Prototypevurdering: Vi undersøger slutbrugernes oplevelse og adfærd med de forskellige prototyper og vurderer om vi har ramt rigtigt.
 • Iterativ tilgang: De første prototyper har helt sikkert mangler – eller rammer helt ved siden. Så må vi på den igen. “Fast to fail”!

Styr på det praktiske

For at ideerne skal blive til andet og mere end blot ideer, skal de udmøntes i projekter eller programmer med budgetter, planer, business cases, risikostyring, leverandørstyring, forandringsledelse osv. – og fortsat med fokus på “fast to fail” . Vi kan bistå med

 • Opstilling af business cases
 • Produktnedbrydning, projektplanlægning og eksekvering – basal projektledelse.
 • Kommunikation, dialog og rapportering
 • Ledelse af de involverede, af processerne og af partnere
 • Bistå med forandringsledelse – indbygget i projektet

En holistisk tilgang til opgaveløsningen

Innovation og ideudvikling er i sig selv ikke nok. Det bedste resultat opnås, når man tilgodeser de mange interesser, der er involveret i eller er påvirket af et innovationsprojekt. Nogle metoder til dette er at:

 • Anskue udfordringerne fra mange betragtningsvinkler
 • Maksimere interessenternes nytte
 • Undgå unødige kompromisser
 • Holde mulighederne åbne så længe det er meningsfuldt
 • Hjælpe deltagerne til at udvikle sig
 • Engagere alle relevante interessenter for at skabe innovationssuccesser.

Innovationsprocesserne består af workshops med problemformulering og idegenerering, slutbrugerobservationer, prototypebygning – først simple, derefter mere avancerede med hjælp fra dygtige håndværkere, designere og udviklingsspecialister. Produkt-/driftsmodning og markedsføring integreres i projekterne – både undervejs og i form af en formel overdragelse til virksomheden efter at innovationsprocesserne er gennemført.